inosak.org
Ponieważ otrzymywałem ostatnio wiele próśb o zgodę na umieszczenie/wykorzystanie mojego zegara, zdecydowałem się opublikować zasady i dokumentację jak z niego korzystać.

Umieszczenie na stronie (ramka - tak jak u mnie)

<iframe src="https://time.inosak.org/" width="200" height="16" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

Kod ten umieści odliczający (odświeżający) zegar w małej ramce, w tym wypadku możliwość kliknięcia w czas otwiera moją stronę, więc gdy ktoś będzie chciał dowiedzieć się skąd jest zegar - znajdzie źródło. Zezwalam dzięki temu na umieszczenie zegara na każdej stronie, o ile ta pozwala na kliknięcie w czas.

Jeśli potrzebny jest tekst w kolorze białym należy użyć adresu https://time.inosak.org/white

Wykorzystanie w skryptach

Jeśli ktoś potrzebuje wiarygodnego źródła dokładnego czasu - może użyć (przykład w PHP):

$data = file_get_contents('https://time.inosak.org/text');


Zmienna $data będzie zawierać datę w formacie STREFA RRRR-MM-DD GG:MM:SS lub w przypadku awarii serwera/łącza nic (błąd, false) lub stronę z błędem - wystarczy sprawdzić czy ciąg jest mniejszy niż 32 znaki i większy niż 8.

Jeśli potrzebny jest czas w formacie uniksowych sekund:

$czas = file_get_contents('https://time.inosak.org/unix-text');
$data = date("Y-m-d H:i:s",$czas);


W tym wypadku zmienna $czas zawierać będzie liczbę sekund od 1 stycznia 1970, godz. 00:00:00 czasu UTC, a $data sformatowaną przez użytkownika datę, tutaj w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS.

Zezwolenie

Zezwalam na umieszczenie:
Ramka - o ile strona pozwala na kliknięcie w element w ramce (czas).
Użycie w skrypcie - proszę o ile to możliwe umieszczenie linka do mojej strony.

< Powrót do zegara
inosak.org © 2006-2015 / All rights reserved
[](/cooldash)